De opleiding rijinstructeur voor de categorie B personenauto vormt de basis voor iedere startende rijinstructeur.

Fase 1: Verkeersdeelname 
Theorie: Wet en regelkennis, verkeersveiligheid en rijprocedure. 
Praktijk: Verantwoord rijden als bestuurder en verwoorden van taakprocessen.
 
Fase 2: Onderwijskunde 
Theorie: Lesvoorbereiding .
Theorie: Lesuitvoering en evaluatie.
 
Fase 3: Autorijles geven 

Praktijk
Stage: 40 uur onder begeleiding van een stagementor en als afsluiting het zelfstandig geven van een praktijkles.
 
Fase 1 en 2 mag u in willekeurige volgorde afronden. Elk resultaat is één jaar geldig. Voordat u aan fase 3 kunt beginnen moet u de examens van fase 1 en fase 2 behaald hebben.
Na het behalen van fase 1 en 2 krijgt u eerst praktijkinstructie en begeleiding van onze docenten op school over het geven van autorijlessen. Daarna volgt u minimaal 40 uur stage bij een rijschool. U krijgt hiervoor een stagepas welke één jaar geldig is. Bij deze stage-uren is de stagementor aanwezig. U houdt tijdens de stage een portfolio bij. De stage rond u af met een proef van bekwaamheid: het geven van een praktijkles. Een examinator van IBKI gaat tijdens deze rijles met u mee. De rijles geeft u in de voor u bekende omgeving van de stagerijschool. Heeft u ook dit laatste examen met goed gevolg afgelegd dan bent u bevoegd om autorijles te geven.
 
Cursusdagen
De lessen voor fase 1 en fase 2 vinden plaats op de door u gekozen cursusdagen, met uitzondering van de rijvaardigheidstrainingen. De begeleiding tijdens fase 3 geschieden in overleg.
 
Dagopleiding: dinsdag en donderdag van 09.00 tot 15.00 uur
Zaterdagopleiding: zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur
 
Cursusduur totale opleiding (fase 1, 2 en 3)
De dag- en zaterdagopleiding duren ieder 6 maanden.
 
Vooropleiding of geschiktheidstest
Om deel te kunnen nemen aan de examens, alleen mogelijk bij IBKI op diverse locaties, moet u een diploma kunnen overhandigen van tenminste VBO of MAVO of gelijkwaardig. Kunt u niet aan deze eis voldoen dan wordt u in staat gesteld om een geschiktheidstest af te leggen. Neemt gerust contact met ons op als u daar evt. nog vragen over heeft.
 
Kosten
 
Opleidingskosten
Fase 1, 2 en 3
Cursusgeld: € 4.200,-
Cursusgeld is inclusief: cursusboek, contactonderwijs, rijvaardigheidstrainingen, gebruik examenvoertuig tijdens het eerste examen fase 1b, examenvoorbereidingen en begeleiding bij de examens.
 
Stagekosten fase 3 
Indien via RABNED: € 600,- 
 
Betalingsregeling cursusgeld fase 1 en 2
Bij inschrijving betaalt u € 600,-. Het resterende cursusgeld in 6 aaneengesloten maandelijkse termijnen van € 600,-.
De examenkosten dienen voor de examenaanvraag te zijn voldaan, de stagekosten fase 3 voor aanvang van deze fase.
 
Examenkosten exameninstituut IBKI
Fase 1 Verkeersdeelname 
Theorie € 105,-
Praktijk € 185,-

Fase 2 Didactische voorwaarden 
Theorie € 105,-
Theorie € 105,-

Fase 3 Bekwaam handelen in lessituaties: 
Geven van een praktijkles € 360,-

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
 
Bent u geïnteresseerd?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Om te mogen opleiden voor aanhangwagen E bij B moet je in het bezit zijn van het B-instructeurscertificaat om deze aanvullende opleiding te kunnen volgen. 

De opleiding bestaat uit 2 onderdelen.

DE OPLEIDING

De opleiding bestaat uit 1 fase met 2 onderdelen.

10 lessen praktijk à 1 uur.
1 dag theorie.
Het examen bestaat uit een rijproef van 90 minuten en een theorie-examen van 25 vragen.

Deze opleiding is dus in korte tijd te behalen.

KOSTEN:

Cursuskosten E achter B   € 1495,00
Examenkosten fase 1a      €    60,00
Examenkosten fase 1b      €  185,00

Cursus- en examenkosten zijn BTW vrij.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met een collega-opleidingsinstituut.

Cursus en examen

Zowel de cursus als het examen is verdeeld in twee fasen. Hieronder een overzicht.

Fase 1: Verkeersdeelname
Theorie: Wet en regelkennis, verkeersveiligheid en rijprocedure C
Praktijk: Verkeersdeelname
Praktijk: Bijzondere verrichtingen

Fase 3: Bekwaam handelen in lessituaties
Praktijk: Stage: 20 uur onder begeleiding van een stagementor
Proeve van bekwaamheid

De examens van fase 1 mag je in willekeurige volgorde afronden. Elk resultaat is één jaar geldig. Voordat je aan fase 3 kunt beginnen moet je fase 1 behaald hebben.
De lessen voor fase 1 en 3 en de rijvaardiheidstrainingen vinden in onderling overleg plaats.  Startdata zijn in overleg.

Stagepas

Na het behalen van fase 1 krijg je een stagepas die 6 maanden geldig is. Daarna volg je minimaal 20 uur actieve stage bij een rijschool. Bij deze stage-uren is een stagementor aanwezig. Je houdt tijdens de stage een portfolio bij. De stage rond je af met een proeve van bekwaamheid. Een examinator van IBKI gaat tijdens een stagerijles met je mee. Dit vindt plaats in de voor jouw bekende omgeving van de stagerijschool. Heb je ook dit laatste examen met goed gevolg afgelegd, dan ben je bevoegd om rijles met de vrachtauto te geven.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de examens bij IBKI moet je in het bezit zijn van een geldig WRM instructiecerticaat B.

 Opleidingskosten

Cursusgeld: € 1900,-
Inclusief: cursusboek, rijvaardigheidstrainingen, gebruik examenvoertuig tijdens het eerste examen.


Examenkosten

Fase 1: Verkeersdeelname
Theorie: €   60,- 
Praktijk: € 185,-

Fase 3: Bekwaam handelen in lessituaties
Praktijk: € 270,-

Cursus- en examenkosten zijn BTW vrij.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

Om te mogen opleiden voor aanhangwagen E bij C moet je in het bezit zijn van het C-instructeurscertificaat om deze aanvullende opleiding te kunnen volgen. 

De opleiding bestaat uit 2 onderdelen.

DE OPLEIDING

De opleiding bestaat uit 1 fase met 2 onderdelen.

10 lessen praktijk à 1 uur.
1 dag theorie.
Het examen bestaat uit een rijproef van 90 minuten en een theorie-examen van 25 vragen.

Deze opleiding is dus in korte tijd te behalen.

KOSTEN:

Cursuskosten E achter C      € 1795,00
Examenkosten fase 1a      €       60,-
Examenkosten fase 1b      €     185,-

Cursus- en examenkosten zijn BTW vrij.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

CURSUSOMSCHRIJVING RIS-INSTRUCTEUR

De Rijopleiding in Stappen duurt 6 dagen. Tijdens deze opleiding komen een groot aantal onderwerpen aan bod zoals:
de verkeerstaak
de rijprocedure
lerend leren
modules en scripts
het invullen van de instructiekaart
didactiek
doel/middel 
het werkboek van de leerling
toetsoefeningen

Wij leren je om deze onderwerpen gestructureerd in de praktijk te gebruiken. Zodra je deze opleiding met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je hiervoor het RIS-certificaat. De Rijopleiding in Stappen geeft zeker een meerwaarde aan de rijopleiding van de leerling. 

Ben jij op zoek naar een methodiek die structuur aanbrengt in je rijles? Wil je graag het maximale uit je rijles halen? Ben je op zoek naar leuke, creatieve opdrachten die je in de rijles kunt uitvoeren? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou.

Tijdens de Rijopleiding in Stappen behandelen wij de opbouw van de RIS opleiding in modules en scripts. We bekijken per script creatieve oefeningen die je met je leerling in de praktijk kunt oefenen. We leren hoe je doelstellingen in een les kunt maken en zien hoe je moeilijkere scripts kunt gebruiken om gemakkelijkere oefeningen te leren. We 
gaan actief aan de slag met lerend leren en het doel middel verhaal.
Kortom: de Rijopleiding in Stappen is een complete opleiding, waar je als rijinstructeur echt beter van wordt.

Vanaf 1 februari 2019 wordt de opleiding op de laatste dag afgesloten met een RIS-begeleiding. Deze wordt afgenomen door een RIS-examinator van het CBR. Deze RIS-begeleiding telt mee voor 1 dag praktische bijscholing. 

Voordelen Rijopleiding in Stappen:
- Hoger slagingspercentage
- Hogere kwaliteit van lesgeven
- Goede voorbereiding voor rijinstructeur en leerling op het  praktisch examen
- Telt mee voor twee dagen theoretische bijscholing

Data cursus:                                                                                                                                                
14, 21 en 28 februari 2019.
14, 21 en 28 maart 2019.

Kosten RIS-opleiding:
€ 850,00 inclusief aan- en afmeldkosten IBKI / C.B.R, onderwijsleermiddelen en lunch. 

Wat houdt deze bijscholing in?

Volgens de WRM bent u als rijinstructeur verplicht bijscholing te volgen om zodoende de geldigheid van uw bevoegdheidspas te behouden. In een periode van 5 jaar bent u verplicht om 3 dagen (= 6 dagdelen) theoretische bijscholing te volgen en 2 praktijklessen te geven. Deze praktijklessen worden beoordeeld door een examinator van IBKI en voor de RIS door een examinator van het C.B.R. 

Wanneer kunt u hiermee starten?

U kunt tijdig aan uw bijscholing beginnen; alles wat u vóór de verloopdatum van uw bevoegdheidspas doet, telt mee. U bepaalt zelf of u eerst de theorie of de praktijk doet. Wij adviseren echter om ieder jaar een bijscholing te doen. 

Bijvoorbeeld: het 1e jaar theorie, 2e jaar praktijk, 3e jaar theorie, 4e jaar praktijk en 5e jaar theorie. Zodoende blijft u steeds op de hoogte van alle wijzigingen en didactische vernieuwingen die tussentijds plaatsvinden.

De theoretische bijscholing

Voor de theoretische bijscholing hoeft u geen examen te doen, maar u bent wel verplicht om de hele dag aanwezig te zijn. Duurt de bijscholing 2 dagen, dan bent u verplicht om beide dagen aanwezig te zijn. 

Bij RABNED kunt u kiezen uit de volgende theoretische bijscholingen:

Algemene bijscholingsonderwerpen: 
8 Stagementor: 4 dagdelen 
9 Situatiebevraging en zelfreflectie: 2 dagdelen 
15 6-daagse training RIS-instructeur: 4 dagdelen 
16 Verkeerskunde: taal en tekens van de weg: 2 dagdelen 
18 Verzorgen van bromfiets theorie- en praktijklessen: 2 dagdelen 
20 Faalangstinstructeur: 2 dagdelen 
25 Het lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2toDrive: 2 dagdelen 
26 Coaching en feedback geven: 2 dagdelen 
27 De rijprocedure in de praktijk: 2 dagdelen 
28 Het RVV: 2 dagdelen 30 Autisme en AD(H)D en aanverwante stoornissen tijdens de rijles, basiscursus: 2 dagdelen
30 Autisme en AD(H)D en aanverwante stoornissen tijdens de rijles, basiscursus: 2 dagdelen 
31 Autisme en AD(H)D en aanverwante stoornissen tijdens de rijles, gevorderdencursus: 3 dagdelen 
32 Voertuigbeheersing in de rijopleiding: 2 dagdelen. 
35 Leerlingherkenning en -begeleiding: 4 dagdelen 
36 Theorieles geven aan (nieuwe) vrachtautochauffeurs: 4 dagdelen 
37 Rijangst: 4 dagdelen 
38 Lerend leren in de praktijk: 2 dagdelen 
39 Praktisch toepassen risicoperceptie: 2 dagdelen 
42 Leerlingvolgsysteem in de praktijk: 2 dagdelen 
43 Alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer: 2 dagdelen 
44 Eerste hulp bij instructieongevallen: 2 dagdelen 
45 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems): 2 dagdelen 
46 Basiskennis NLP tijdens de rijles: 4 dagdelen. 
47 Bevorderen veiligheid en doorstroming op stroomwegen en ontsluitingswegen: 2 dagdelen NIEUW!
49 Meervoudige intelligentie in de rijinstructie: 2 dagdelen NIEUW!
50 Een zelfstandig beginnend bestuurder: 2 dagdelen NIEUW!
52 Lesplan maken: 2 dagdelen NIEUW!
55 Vademecum C.B.R.: 2 dagdelen NIEUW!
56 Talking Traffic: 2 dagdelen NIEUW!

Onderwerp speciaal voor certificaatcategorie C/D: 
23 Milieuverantwoord rijden cat. C/D: 2 dagdelen 

Onderwerpen speciaal voor certificaatcategorie A: 
11 Motorrijles geven op straat: 2 dagdelen 
12 Toepassing Rijprocedure A: 2 dagdelen 
14 De taal van de weg voor de motorrijder: 2 dagdelen
22 Ongevalsrisico (jonge) beginnende motorrijders: 2 dagdelen 

U mag in de periode van 5 jaar de bijscholing slechts éénmaal volgen. 

De praktische bijscholing

U geeft een praktijkles conform het beoordelingsprotocol en de rijprocedure. Dit gebeurt in uw eigen vertrouwde lesomgeving. U moet 2 x de praktische bijscholing doen, waarvan de 2e voldoende moet zijn om uw lesbevoegdheid te behouden. Het resultaat van de 1e telt niet mee. Dus deze is als het ware te vergelijken met een tussentijdse toets. De 2e daarentegen telt wel en scoort u hiervoor een onvoldoende dan krijgt u een 3e en tevens laatste kans. U wordt dan beoordeeld door 2 examinatoren. Wanneer blijkt dat de laatste praktijkbegeleiding ook niet aan de eisen voldoet dan wordt uw bevoegdheidspas binnen 7 werkdagen ingetrokken en moet u het herintrederstraject gaan volgen. 

Hoe kunt u dit voorkomen? 

RABNED biedt de cursus Praktijkbegeleiding aan. Deze cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Alle onderwijsleermiddelen die u tijdens de cursus ontvangt zijn bij de prijs inbegrepen.

U kunt hiervoor kiezen uit 4 verschillende mogelijkheden: 
2 uur praktijktraining € 90,-
Eén dagdeel praktijktraining 08:30 - 11:30 of 12:30 - 15:30 uur € 135,-
Eéndaagse praktijktraining 08:30 - 15:30 uur € 250,-
Tweedaagse praktijktraining 08:30 - 15:30 uur € 425,-

De praktijkbegeleiding van één of twee dagen geven wij indien u dit wenst op locatie. Onze tarieven gelden bij deelname van minimaal 2 deelnemers. Wij plannen de training altijd in overleg met u.

Wanneer kunt u de cursus Praktijkbegeleiding volgen?

U bepaalt zelf wanneer en waar u uw praktijkbegeleiding doet. 

Alle bijscholingen verzorgen wij op locatie overal in Nederland

Wij verzorgen zowel de theoretische bijscholingen als de praktijkbegeleiding in heel Nederland. Voor de theoretische bijscholingen geldt een inschrijving van minimaal 3 deelnemers.

Wat moet je doen als je WRM bevoegdheidspas is verlopen?
Is je WRM bevoegdheidspas verlopen? En kies je toch weer voor rijinstructeur? Dan kun je bij RABNED het herintrederstraject voor rijinstructeurs volgen. Slaag je hiervoor dan ontvang je opnieuw je WRM bevoegdheidspas en ben je weer bevoegd om als rijinstructeur les te mogen geven.

Wanneer kun je als rijinstructeur het herintrederstraject volgen?
Niet iedereen komt in aanmerking om via het herintrederstraject opnieuw rijinstructeur te worden. Om het herintrederstraject te mogen volgen, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

- Zo mag je WRM bevoegdheidspas niet langer dan vijf jaar verlopen zijn;  of
- Je beschikt over een WRM bevoegdheidspas, maar je hebt na drie pogingen onvoldoende resultaat weten te behalen voor de praktijkbegeleiding.

Belangrijk!
Als je als rijinstructeur in het bezit was van een WRM bevoegdheidspas voor meerdere categorieën, start je eerst met het herintrederstraject B. Daarna dien je voor elke andere categorie, waarvoor je bevoegd was, een rijproef af te leggen. Voor de categorie A geldt dan het examen Voertuigbeheersing.

Opzet herintrederstraject
Voor het herintrederstraject categorie B hoef je alleen voor Fase I en Fase II examens af te leggen. Voor Fase III krijg je vrijstelling. Hieronder kun je exact zien welke examens je moet doen.

Fase 1 Competente verkeersdeelname
- 1.A Theorie van de rijtaak (theorietoets)
- 1.B Voertuig- en verkeersbeheersing bestaande uit een rijproef, bijzondere verrichtingen en het verwoorden van de taakprocessen

Fase 2 Didactische voorwaarden (Onderwijskunde)
- 2.A Didactiek en lesvoorbereiding (theorietoets)
- 2.B Lesuitvoering en lesevaluatie (theorietoets)

Zelfstudie
Omdat u in het verleden al eens de opleiding tot rijinstructeur heeft gevolgd biedt RABNED deze cursus aan via zelfstudie. Dit scheelt nl. aanzienlijk in de kosten. U ontvangt van ons een lespakket dat helemaal afgestemd is op de vereiste kennis en kunde. Tevens ontvangt u ook een aantal oefenvragen. Wij zorgen ervoor dat u goed bent voorbereid voor de examens bij IBKI.

Cursuskosten
Deze bedragen € 850,00 inclusief  alle onderwijsleermiddelen en exclusief de examenkosten IBKI.

Examenkosten IBKI categorie B
Fase 1A Theorietoets: Theorie van de rijtaak 90 minuten € 105,00
Fase 1B Praktijkrit 75 minuten € 185,00
Fase 2A Theorietoets: Lesvoorbereiding 90 minuten € 105,00
Fase 2B Theorietoets: Lesuitvoering en beoordelen 90 minuten € 105,00

Cursus- en examenkosten zijn BTW vrij.