Algemene info voor de opleiding tot rijinstructeur

RABNED is een jonge, dynamische onderneming die volgens de nieuwste methodes personen opleidt tot rijinstructeur voor de motorfiets (categorie A), personenauto (categorie B), vrachtauto (categorie C), autobus (categorie D) en aanhangwagen (E achter B, C en D). U kunt bij ons ook de opleiding tot RIS-instructeur of RIS-docent volgen. Tevens verzorgen wij in het kader van de nieuwe WRM de verplichte theoretische en praktische bijscholing voor zowel de WRM- als RIS-instructeur.

Wij hebben reeds vele jaren ervaring in het opleiden van toekomstige rijinstructeurs. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Dit houdt in, dat de cursist van het begin tot het eind volledige ondersteuning en aandacht krijgt. Zaken zoals het aanvragen van examens nemen wij voor onze rekening. 

Ons streven is om mensen op te leiden tot vakbekwame en allround rijinstructeurs. Daarom is het belangrijk om goede rijinstructeurs af te leveren, die in de toekomst door goede kennis en vaardigheden op een verantwoorde en professionele wijze de rij-opleiding op een nog hoger niveau weten te brengen. Per slot van rekening is het van groot belang om als rij-instructeur er naar te streven dat, zeker gezien de hedendaagse verkeersdrukte, iedere medeweggebruiker op een veilige en verantwoorde wijze deelneemt aan het verkeer.

 

Bij ons wordt niet alleen een goede rijvaardigheid aangeleerd, maar ook op het gebied van verkeerswetgeving, verkeersveiligheid, didactiek en sociale en communicatieve vaardigheden wordt veel aandacht besteed. Daarom komen onze cursisten na de opleiding moeiteloos aan werk, omdat ze een kwalitatief goede opleiding hebben gevolgd.


Al onze opleidingen zijn aangepast aan de nieuwe richtlijnen, die het C.B.R. en het IBKI eisen, zoals "Lerend Leren" en "Competentiegericht lesgeven".  Tevens leert u tijdens de opleiding om te gaan met de rijprocedure. Hierin wordt het meest wenselijke rijgedrag beschreven. Om te worden toegelaten tot het wegverkeer moet dit gedrag ook van de leerling worden verwacht. Met de rijprocedure immers kan elke rijbewijsbezitter steeds zijn eigen rijvaardigheid kritisch blijven bezien.

 

Door jarenlange research zijn wij tot een eigen onderwijsconcept gekomen en door onze efficiënte organisatie kunnen wij dit aanbieden tegen een scherpe prijs.

Zowel voor mannen als vrouwen is het een beroep waar veel vraag naar is en dus goede toekomstmogelijkheden biedt.
U wordt opgeleid door gediplomeerde en vakbekwame docenten, die reeds een jarenlange ervaring en een goede reputatie in de rijschoolwereld hebben opgebouwd. Ook aan hen worden hoge eisen gesteld. Doordat ook zij regelmatig cursussen volgen, wordt zodoende het niveau steeds op een nog hoger peil gebracht.
 

Al met al een zeer complete opleiding met de modernste boeken, een prettige leeromgeving, ervaren docenten en ook nog voor een zeer gunstige kwaliteit-/prijsverhouding.

 

Het beroep rijinstructeur

Rijles geven is leuk werk. Het is een afwisselend beroep met een vaste toekomst. Voor zowel mannen als vrouwen is het een beroep met perspectief. Je geeft les aan enthousiaste, gemotiveerde leerlingen die maar één doel voor ogen hebben: het rijbewijs zo snel mogelijk halen.

Er worden tegenwoordig hoge eisen gesteld aan de rijinstructeur om de kwaliteit van de opleiding op een nog hoger peil te brengen. Zodoende levert de hedendaagse rijinstructeur door goede kennis en kunde een bijdrage tot de verhoging van de verkeersveiligheid. De rijinstructeur krijgt daarmee in feite medeverantwoordelijkheid voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Dit is een groot verschil met de vroegere taakstelling.

Men verwacht rijles te krijgen van een rijinstructeur met prettige omgangsvormen en goede begeleidingsvaardigheden. Men brengt tenslotte zo'n 30 à 40 lesuren met een rijinstructeur in de lesauto door, vaak in een één-op-één situatie. Ook de examenaanvraag en begeleiding vóór, tijdens en na het

praktijkexamen behoort tot de taak van de hedendaagse rijinstructeur. Kortom: een goed geschoolde rijinstructeur kan meer dan rijinstructie alleen!

De vraag naar rijinstructeurs neemt toe. Dit betekent dat er altijd werk is in deze branche. U heeft de mogelijkheid om fulltime of parttime in loondienst aan de slag te gaan om zodoende de nodige ervaring op te doen. Tevens kunt u ervoor kiezen om zelfstandig een rijschool te starten. Je kunt het goed combineren met een andere baan. Zowel in loondienst als zelfstandig rijschoolhouder kun je een goed salaris verdienen. Met slechts een klein beginkapitaal is er de mogelijkheid om een eigen rijschool te starten.

Steeds vaker worden de verkeersregels aangepast aan de Europese wetgeving. Het is van belang dat de hedendaagse rijinstructeur op de hoogte is en blijft van al deze wijzigingen. Je bent en blijft hier immers zelf verantwoordelijk voor en je moet zeker de uitspraken "stilstaan is achteruit gaan" en "rust roest" zien te voorkomen. Met ingang van 1 juni 2009 is de WRM gewijzigd (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) en dit brengt voor de hedendaagse rijinstructeur ook weer de nodige consequenties met zich mee. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de applicatietoets verdwenen is. Volgens de nieuwe WRM moeten rijinstructeurs die hun WRM-certificaat geldig willen houden, in vijf jaar tijd een aantal theorie- en praktijkdagdelen volgen. Een dagdeel beslaat minimaal drie klokuren. De bijscholing hoeft niet te worden afgerond met een door IBKI afgenomen toets. Wel moet de opleider zelf tijdens de cursus nagaan of elke cursist de behandelde lesstof heeft begrepen, bijvoorbeeld door een korte meerkeuzevragentoets. Een cursist kan hierbij niet 'zakken' of `slagen'.Je kunt deze bijscholingen ook bij ons volgen en komen wij, indien u dat wenst, op locatie of kunt u kiezen voor een locatie bij u in de buurt. Hieronder vindt u een overzicht van de cursussen die je bij ons kunt volgen. Ook de praktische WRM-bijscholing (praktijkbegeleiding) kunt u bij ons volgen. Een nadere uitleg hierover vindt u hieronder (zie "Praktische bijscholing WRM (praktijkbegeleiding").  Ook voor de hedendaagse rijinstructeur is scholing een zinvolle investering voor de toekomst. Hiermee ben je "up to date" en dat blijft je.

 

De B-opleiding vormt de basis voor iedere beginnende rij-instructeur en bestaat uit 3 fasen:

Fase 1:

Fase 1A

Competent als rijinstructeur in verkeersdeelname (theoretisch gedeelte bestaande uit de verkeerstaak, verkeersveiligheid, Wet en regelkennis en de rijprocedure).

Fase 1B:

1.    Verantwoord rijden als 1e bestuurder (praktisch deel – eigen rijvaardigheid);

2.    Verwoorden van taakprocessen.

Nadat u geslaagd bent voor fase 1 ontvangt u een certificaat “STAGEPAS” die 1 jaar geldig is.

 Fase 2:

Competent als rijinstructeur in didactische voorwaarden bestaande uit:

Fase 2A: Competent in lesvoorbereiding (theoretisch deel)
    1. Lesvoorbereiding

Fase 2B: Competent in uitvoeren van lessen en beoordelen (theoretisch deel)
    1. Lesuitvoering en lesevaluatie

 Fase 3:

Competent als rijinstructeur in bekwaam handelen in de lessituatie (instructie geven / coachen) bestaande uit:
Praktijkstage van 40 uur met portfolio onder begeleiding van een stagementor:
A. Proeve van bekwaamheid in instructie geven (praktisch deel)
B. Coachen van leerproces en beoordelen van rijvorderingen (praktisch deel)

Beoordeling:
   Door IBKI met behulp van:
   - uitslagformulier Rijvaardigheid;
   - scorevoorschrift Rijvaardigheid;
   - portfolio;
   - stagebeoordeling.

 

Welke cursussen verzorgen wij voor de rij-instructeur?

 

Informatie over de bijscholingen rij-instructeur WRM-traject

Steeds vaker worden de verkeersregels aangepast aan de Europese wetgeving. Het is van belang dat de hedendaagse rijinstructeur op de hoogte is en blijft van al deze wijzigingen. Je bent en blijft hier immers zelf verantwoordelijk voor en je moet zeker de uitspraken "stilstaan is achteruit gaan" en "rust roest" zien te voorkomen. Met ingang van 1 juni 2009 is de WRM gewijzigd (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) en dit brengt voor de hedendaagse rijinstructeur ook weer de nodige consequenties met zich mee. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de applicatietoets verdwenen is. Volgens de nieuwe WRM moeten rijinstructeurs die hun WRM-certificaat geldig willen houden, in vijf jaar tijd een aantal theorie- en praktijkdagdelen volgen. Een dagdeel beslaat minimaal drie klokuren. De bijscholing hoeft niet te worden afgerond met een door IBKI afgenomen toets. Wel moet de opleider zelf tijdens de cursus nagaan of elke cursist de behandelde lesstof heeft begrepen, bijvoorbeeld door een korte meerkeuzevragentoets. Een cursist kan hierbij niet 'zakken' of `slagen'.Je kunt deze bijscholingen ook bij ons volgen en komen wij, indien u dat wenst, op locatie of kunt u kiezen voor een locatie bij u in de buurt. Hieronder vindt u een overzicht van de cursussen die je bij ons kunt volgen. Ook de praktische WRM-bijscholing (praktijkbegeleiding) kunt u bij ons volgen. Een nadere uitleg hierover vindt u hieronder (zie "Praktische bijscholing WRM (praktijkbegeleiding").  Ook voor de hedendaagse rijinstructeur is scholing een zinvolle investering voor de toekomst. Hiermee ben je "up to date" en dat blijft je.

Wat moet u doen om de geldigheid van uw WRM-certificaat te behouden?

Volgens de nieuwe WRM moet u als rijinstructeur om uw WRM-certificaat geldig te houden in vijf jaar tijd zes dagdelen theoriebijscholing volgen en 2 dagdelen praktijk. In principe mag u zelf de volgorde en de momenten bepalen. De theoretische bijscholing heeft geen toets/examen. U moet wel alle zes dagdelen aanwezig zijn.  Daarnaast krijgt u 2x een praktijkbegeleiding. De laatste moet voldoende zijn om uw geldigheid te behouden. Bij ons kunt u terecht voor een jaarprogramma, zodat u zelf een keuze kunt maken. U mag ook 3 theoriemodules kort achter elkaar in 1 jaar volgen. Bijvoorbeeld: 05 Leerling volgsysteem, 06 Coachen en 08 Stagementor. Hierna bent u bevoegd om voor erkende rijinstructeursopleidingen de stage van nieuwe rijinstructeurs te verzorgen.

 

Algemene bijscholingsonderwerpen:

(01) Vernieuwingen in het RVV na 1 april 2008 (ook voor RIS instructeurs) (1dagdeel)                                                                                                                                                                                                                         (02) Het vernieuwde rijexamen (1dagdeel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (03) Rijprocedure hoofdstuk 1 (ook voor RIS instructeurs) (1dagdeel)                                                                                                                                                                                                                                                      (04) Rijprocedure hoofdstuk 2 (ook voor RIS instructeurs) (1dagdeel)                                                                                                                                                                                                                                                        (05) Het (gebruiken van het) leerlingvolgsysteem (ook voor RIS instructeurs) (1dagdeel)                                                                                                                                                                                                                         (06) Coaching in de rijles (ook voor RIS instructeurs) (1dagdeel)                                                                                                                                                                                                                                                                 (07) Gevaarherkenning (2 dagdelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (08) Stagementor (4 dagdelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (09) Situatiebevraging en zelfreflectie: 2 dagdelen                                                                                                                                                                                                                                                                                        (15) 6-daagse training RIS-instructeur (ook voor RIS instructeurs) (4 dagdelen)                                                                                                                                                                                                                                        (16) Verkeerskunde: taal en tekens van de weg (ook voor RIS instructeurs) (2dagdelen)                                                                                                                                                                                                                        (17) Rijden onder specifieke omstandigheden (ROSO) (ook voor RIS instructeurs) (2dagdelen)                                                                                                                                                                                                            (18) Verzorgen van bromfiets theorie- en praktijklessen (2dagdelen)                                                                                                                                                                                                                                                        (19) Milieuverantwoord rijden categorie B (ook voor RIS instructeurs) (2dagdelen)                                                                                                                                                                                     (20) Faalangstinstructeur (2dagdelen) (ook voor RIS instructeurs)                                                                                                                                                                                                                                                             (21) BROEM-instructeur (2dagdelen)                                                                                                                                                                                                                                                 (24) Het geven van theorielessen op basis van de examenrichtlijnen van het CBR: (4 dagdelen)                                                                                                                                                                                                            (25) Het lesgeven aan 16- en 17-jarigen in het kader van 2toDrive: (2 dagdelen) NIEUW 2012                                                                                                                                                                    (26) Coaching en feedback geven: (2 dagdelen) NIEUW 2012                                                                                                                                                                                                                (27) De rijprocedure in de praktijk: (2 dagdelen) NIEUW 2012                                                                                                                                                                                                                (28) Het RVV: (2 dagdelen) NIEUW 2012

Onderwerp speciaal voor certificaatcategorie C/D:

(23) Milieuverantwoord rijden categorie C/D (2dagdelen)

Onderwerp speciaal voor certificaatcategorie A:

(10) Communicatie met handen en voeten voor de motorinstructeur (2 dagdelen)                                                                                                                                                                                                                                     (11) Motorrijles geven op straat (2 dagdelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (12) Toepassing Rijprocedure A (2 dagdelen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (13) Motorrijden en risicovermijdend gedrag (2 dagdelen)                                                                                                                                                                                                                                                                             (14) De taal van de weg voor de motorrijder (2 dagdelen)                                                                                                                                                                                                                                                                             (22) Ongevalsrisico (jonge) beginnende motorrijders (2dagdelen)                                                                                                                                                                                                             (29) Motorfietsdynamica en -kinematica: (2 dagdelen) NIEUW 2012

 

 

Bijscholingscursus stagementor

Deze cursus biedt een unieke mogelijkheid voor de hedendaagse rijinstructeur om zijn kennis, kunde en ervaring over te brengen op de rijinstructeur in opleiding. Voor rijscholen is deze cursus uiterst interessant: door het aanstellen van Stagementoren kunt u gratis nieuw personeel werven en selecteren en, na het behalen van de bevoegdheid, aan uw bedrijf binden. Zodoende neemt u zelf actief deel aan de opleiding en vorming van toekomstige collega's.
 

RABNED heeft de opleiding Stagementor samen met de LBVI ontwikkeld en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen van het IBKI. Onze ervaren docenten zullen tijdens deze opleiding de theoretische leerstof uiteraard combineren met de praktijk.   

Duur cursus
De cursus Stagementor duurt 4 dagdelen. ( 2 dagen van 09.00 - 15.30 uur)

Voordelen cursus
Het volgen van de cursus Stagementor biedt een aantal voordelen:
1. Indien u de cursus Stagementor hebt gevolgd geldt dat meteen voor 2 dagen theoretische bijscholing: u voldoet zodoende aan 2/3 van uw verplichte theoretische bijscholing.
2. Buiten de theoretische bijscholing bent u ook verplicht om 2 praktijkbegeleidingen, die door het IBKI worden afgenomen, te volgen. Tijdens de bijscholingscursus Stagementor behandelen wij dit protocol en leren wij u precies op welke wijze u met dit protocol moet werken. Zodoende wordt de kans van slagen voor de praktijkbijscholing natuurlijk een stuk groter! Deze praktijkbegeleiding kunt u ook bij ons volgen. U hoeft dus het theoretische gedeelte niet te volgen, omdat de theorie tijdens de cursus Stagementor is behandeld. U kunt als voorbereiding op deze praktijkbegeleiding aan de hand van het IBKI-protocol een praktijkles geven onder begeleiding van een van onze docenten. (voor meerdere informatie hierover zie "Praktische bijscholing WRM (praktijkbegeleiding")
3. Bent u rijschoolhouder? Gebruik deze unieke kans om zelf uw eigen rijinstructeurs te selecteren en aan te trekken, te toetsen, en als het klikt na het behalen van de bevoegdheid in dienst te nemen.  

Voorwaarden
Om deze cursus te volgen dient u 3 jaar rijinstructeur te zijn.

 

Praktische bijscholing WRM (praktijkbegeleiding):

U bent volgens de nieuwe WRM verplicht om 2 praktijkbegeleidingen in 5 jaar te geven in uw eigen werkomgeving. De tweede praktijkbegeleiding moet voldoende zijn. Als de tweede praktijkbegeleiding onvoldoende is, is als herkansing een derde praktijkbegeleiding mogelijk. Van een voldoende score voor deze derde praktijkbegeleiding hangt dus veel af. De derde praktijkbegeleiding wordt afgenomen vanaf een IBKI-locatie en wordt beoordeeld door twee beoordelaars. Bij een onvoldoende resultaat voor deze derde praktijkbegeleiding vervalt de geldigheid van  de bevoegdheidspas. Daarom adviseren wij u om deze praktijkbegeleiding goed voor te bereiden.

RABNED biedt als lid van de LBVI een cursus Praktijkbegeleiding aan. Deze cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Zodoende  weet u precies waar u aan toe bent, wat IBKI van u verwacht en komt u goed beslagen ten ijs. Tijdens de theorie wordt het protocol klassikaal behandeld om het daarna in de praktijk onder begeleiding van een docent van ons te kunnen geven. Informeer naar de mogelijkheden die wij u hierin kunnen bieden.

 

Belangrijk nieuws voor de RIS-instructeur m.b.t. de verplichte bijscholing m.i.v. 1 juni 2009.

Bent u RIS-instructeur en in het bezit van een geldige RIS-pas dan hoeft u slechts de bijscholingen van de RIS te volgen en behoudt u zodoende uw RIS-bevoegdheid alsmede uw instructeursbevoegdheid voor IBKI. De verplichte 2 maal 110 minuten begeleiding in het 1e jaar na het volgen van de basistraining tot RIS-instructeur zijn vervallen. In plaats daarvan moet de RIS-instructeur de verplichte begeleidingen volgen conform de frequentie in de nieuwe WRM aan de hand van de geldigheid van zijn of haar WRM bevoegdheidspas. 

Een aantal theoretische WRM-bijscholingen zoals stagementor kunt u als RIS-instructeur ook volgen. Deze bijscholingen tellen dan ook mee als gevolgde bijscholing. Hierboven onder "Algemene bijscholingsonderwerpen" kunt u zien welke onderwerpen er ook voor RIS-instructeur gelden.

 

Kosten diverse opleidingen (alle opleidingen zijn vrijgesteld van BTW)

Categorie B personenauto                             € 5.750,00 inclusief examenkosten

Categorie A motorfiets                                    € 2.750,00 inclusief examenkosten¹

Categorie C vrachtauto                                   € 2.750,00 inclusief examenkosten

Categorie D autobus                                       € 2.750,00 inclusief examenkosten

Categorie E bij B                                               € 1.800,00 inclusief examenkosten

Categorie E bij C                                               € 2.100,00 inclusief examenkosten

RIS-instructeur                                                 € 850,00

RIS-docent                                                         € 2.750,00

Theoretische bijscholing WRM                     € 135,00  per dag incl. registratie IBKI

Cursus Praktijkbegeleiding                            € 375,00 inclusief aanmelding / toetsing / registratie IBKI

Trainer HNR cat. B                                             Op aanvraag

Trainer HNR cat. C/D                                         Op aanvraag

 

¹ voor de praktijklessen en het examen dient u zelf voor een geschikte motorfiets te zorgen